Takara Seika Co., Ltd(宝製菓株式会社)│2016年度モンドセレクション金賞受賞