Karmen Sarapgilik San ve Tic A.S.│2016年度モンドセレクション金賞受賞